Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008Can't you hear me?..cause i'm screamin'..
did not go outside yestarday..
Don't wake me please... don't wake me..
cause i was dreamin'..
i might just stay inside today..
i don't go out much these days
and sometimes i stay inside all day
you should leave me, leave me, leave me alone..