Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2007

%

..Κι όμως μια ανεξακρίβωτη στιγμή σ εξακριβώνω μέσα μου ...