Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

Th.Elliot..

Είπα στην ψυχή μου,γαλήνεψε και περίμενε δίχως ελπίδα,
γιατί η ελπίδα θα ήταν ελπίδα για το στραβό πράγμα.
Περίμενε δίχως αγάπη,γιατί η αγάπη θα ήταν αγάπη για το στραβό πράγμα.
Απομένει ακόμη η πίστη...Αλλά η πίστη,και η αγάπη,και η ελπίδα είναι όλα στην αναμονή..
Περίμενε χωρίς σκέψη,γιατί δεν είσαι έτοιμη για
σκέψη,ώστε να γίνει φως το σκοτάδι και χορός η γαλήνη...